Aktualny skład Zarządu ROD „WIARUS”

 

1. Prezes: Kazimierz Krawczyk - działka nr 72, tel. 697 193 080

2. Zastępca Prezesa: Wojciech Kowalski dz. 73, tel. 602 770 932

3. Członek Zarzadu: Waldemar Samól - działka nr 31, tel. 668 133 645

4. Sekretarz: Jacek Rogoziński - działka nr 28, tel. 604 210 195

5. Magazynier: Andrzej Kulewicz - działka nr 46, tel. 696 961 100

6. Członek Zarządu: Andrzej Michalski dz. 20, tel. 601 641 564

7. Członek Zarzadu: Aneta Karwecka dz. 22

 

 SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Przewodniczący               Tadeusz Chmielewski        Dz. Nr 37, tel. 507 097 450

2. Z-ca Przewodniczącego     Rafał Sobieraj                     

3. Sekretarz                         Zofia Lewandowska              Dz. Nr 66, tel. 507 873 181